25. Mezinárodní sympozium keramiky, Bechyně, CZ

25. Mezinárodní sympozium keramiky, Bechyně, CZ

17.8.2012

25. Mezinárodní sympozium keramiky, Bechyně 2012

Termín konání: 23. 7. – 17. 8. 2012

Zahájení výstavy z výsledků sympozia: 17. 8. 2012 ve 13 h 

v budově Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně

 

 

Letošní léto, od 23. 7. do 17. 8. 2012 se opět uskutečnilo Mezinárodní symposium keramiky v Bechyni v prostorách Střední uměleckoprůmyslové školy. Tradice sympozia pokračuje od roku 1966 ve vysoké výtvarné a technologické kvalitě. Pětadvacáté sympozium je výjimečné nejen svou jubilejní číslicí, ale především skvělým osobním a tvůrčím souzněním. Přináší nedocenitelné zážitky, které lze jen těžko námi coby účastníky a organizátory objektivně hodnotit. O atmosféře sympozia budou nadále lépe hovořit díla vzniklá na přelomu července a srpna v Bechyni, prezentovaná na pracovní výstavě. Historie Mezinárodní symposia keramiky v Bechyni začíná už v roce1966 a další, jubilejní právě v tomto čas bylo  zakončeno  za podpory Jihočeského kraje, podniku Laufen CZ a odborné spolupráce Alšovy Jihočeské Galerie v Hluboké nad Vltavou a Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Setkalo se a pracovalo zde osm umělců, keramiků. Všichni letošní účastníci se prezentují na samostatných a souborných výstavách, jejich tvorba je zastoupena ve významných sbírkách keramiky a volného umění  v Evropě a USA. Letošního, pětadvacátého ročníku se účastní umělci z Česka: Markéta Nováková, Miroslav Oliva, Šárka Radová; z Rakouska: Monika Hinterberger a Myriam Urtz; z Kanady: Martin Tagseth; z USA Markus Urbanik a z Ukrajiny Antonova Larysa. S výsledky pětadvacátého sympozia se můžete seznámit  na výstavě v budově SUPŠ Bechyně od 17. 8. 2012.

 

Nezanedbatelným aspektem letošního setkání je i znovuoživení kontaktů s tím nejlepším z tradiční řemeslné výroby keramiky. S často opomíjenými a bagatelizovanými základy: s točením na kruhu a následným pálením dřevem. Právě přístup ke klasické „hrnčině“ zámořských umělců Martina Tagsetha z Kanady a Markuse Urbanika z USA znovu poukazuje na zájem zahraničních umělců uplatnit tyto postupy ve vrcholném provedení. V severoamerickém kontextu jde o silnou školu, spojenou s cíleným experimentováním a výzkumem glazování a řízených přírodních výpalů. Keramici používají lokální materiály a historické technologie. Příznačné pro jejich přístup bývá poučení z japonské historické keramiky, hledání originálních úprav povrchu, stavění vlastních pecí, pálení v anagamně a následná instalace výsledků pod vlivem japonského interiéru nebo vybavení prvních amerických osadníků. Jejich tvorbou se prolíná nalézání vlastních kořenů a místa v globalizovaném světě. Na sympoziu tento přístup dává vzniknout konfrontaci s prací Miroslava Olivy, na jehož vynikající točené užitné soubory, konvice, džbány nejde v českém kontextu zapomenout. Je to jeden z aspektů zajímavého tvůrčího, pracovního, ale i diskusního prostředí právě zakončeného sympozia.

 

Největší hodnotou je sbírka výsledků všech předcházejících sympozií ve Sbírce keramiky Alšovy jihočeské galerie, instalovaná v rozlehlých sálech bývalého zámeckého pivovaru. Pokud si představíme, že se sympozií  od roku 1966 do roku 2012 zúčastnilo více než 300 keramiků z celého světa, uvědomíme si závažnost a kvalitu sbírky, která je skutečnou galerií současné světové keramiky. Výsledky jednotlivých sympozií jsou již tradičně vystavovány v Praze.

 

 

 

Účastníci 25. Mezinárodního symposia keramiky Bechyně:

Marcus Urbanik  (USA) -  Absolvoval u Johna Neely a Dana Murphy na  Utah State University v Logan.  Dokonalé tvary a glazury nádob z kameniny jsou dlouhodobým tématem, prolínají i do pedagogické práce. Vedl  Watershed Center for the Ceramic Arts a vyučoval na Central Wyoming College. V současné době působí na Red Lodge Clay Center ve státě Monatana.

Martin Tagseth (Kanada) – M.F.A. The Ohio State University, Columbus, OH Absolvoval  Ohio State University, Columbus, Pedagogicky působil na řadě univerzit a jeho  kurzy se zaměřují na přírodní pálení a zpracování keramiky  hrnčířským způsobem. Ve volné tvorbe se inspirují keramikou Koreje a Číny 17. století. Tato specifická estetika ovlivňuje  tvary a především neobvyklé zpracování povrchů.

Antonova Lara (Ukrajina) – Studovala State Art and Industry Academy v Saint Petersburgu v Ruské federaci. Dlouhodobě působila v továrně na výrobu fajanse „BUDU“ .Ukrajinská umělkyně tvůrčím způsobem navazuje na  lidovou keramiku. Tvary spojené s ukrajinskou národní tradicí převádí do figurativních plastik a objektů, které následně dekoruje motivy inspirované běžným životem. Po svém interpretuje příběh minulosti a současnosti své země. Soubor nádob inspirovaných  industriální architekturou kanadské provincie Saskatchewan, oblasti Lake Lenore. Jedná se převážně o obilná sila.

Monika Hinterberger (Rakousko) – Absolvovala „Wiener Kunstschule“ für Keramik. Tématem tvorby se stala geometrie, prolínání tvarů a práce s barvou. Monika Hinterberger tvoří lidské kráčející figury, stylizací očištěné až k jejich podstatě. Ani těmto figurám neschází humor i zamyšlení nad situacemi z běžného života. Autorka figury systematicky, v jasných matematických řádech vsazuje do geometrických útvarů.

Myriam Urtz (Rakousko) – Absolvovala Institut der Kunstuniversität v Linci a dále studovala u prof. Günthera Praschaka. Zpodobňuje sobě vizuálně blízké ženské figury v běžných, často humorných pozicích. Minimum jejich oděvních součástí ještě dokončuje pointu sdělení. V mnohých ohledech reaguje na situaci a problémy v místě, kde žije, v příhraniční oblasti České Velenice - Gmünden.

Markéta Nováková
(CZ) - Absolvovala v roce 2003 FUD UJEP v Ústí nad Labem v Ateliéru Keramika a porcelán, v  roce 2005 VŠVU Ateliér keramiky v Bratislavě (SR), kde působí jako odborná asistentka. Zaměřuje se na design porcelánu, přesto je volná tvorba nedílnou součástí výtvarného projevu. Zastupuje mladší generaci i stále přetrvávající vazby české a slovenské keramické scény. Ve volných kompozicích na téma váza kombinuje různé druhy hlín bez dalších úprav povrchu a organické formy s geometrickými.

Šárka Radová (CZ) – Absolvovala v roce 1973 VŠUP v Praze v ateliéru  Keramiky a porcelánu u prof Otto Eckerta. Zaměřuje se na figurativní tvorbu v různých formách, od realistickou po abstraktní. Často ke své tvorbě využívá keramických hmot a papírové masy. Šárka Radová navazuje na osobní rodinnou vazbu na založení sympozia, a zároveň se představuje špičkovou kvalitou figurativní tvorby. Její postava mladé ženy s lehce přiléhajícím oděvem nám dává vzpomenut na antické koré: v jejich životnosti, modelaci objemu a současně nepřítomnému výrazu nedostupnosti. Realistické ztvárnění ženské figury zde dosahuje vrcholu.    

Miroslav Oliva (CZ) - Absolvoval v roce 1980 VŠUP v Praze ve speciálním ateliéru Užité sochařství, od absolutoria současně věnuje designu keramiky a volné plastice. Dlouholeté zkušenosti s pojené s keramickým oborem v současné době předává jako odborný pedagog studentům SUPŠ Bechyně. Miroslav Oliva se dlouhodobě ve volné tvorbě inspiruje ranou fází dětské kresby - hlavonožci. Transformuje také dětské ilustrace pohádek a příběhů. Lineární kresbu převádí do dynamické třídimenzionální formy. Zachovává zdánlivou lehkost náhodného, včetně haptické naivnosti zpracování hlíny. Pocit lehkosti a nedokončenosti plastik v sobě ukrývá autorovy bohaté výtvarné a technologické zkušenosti.

 Text: Dita Hálová (upm) pro Mezinárodní keramické sympozium o.p.s.