2015 SUPŠ Bechyně a Výtvarná skupina 9+, Muzeum středního Pootaví, Strakonice

05.06.2015 14:57

SUPŠ Bechyně a Výtvarná skupina 9+

Muzeum středního Pootaví

Strakonice

11.6. - 23.8.2015

10. června se ve strakonickém muzeu od 17:00 hodin uskuteční vernisáž výstavy Představuje se SUPŠ Bechyně. Až do 23. srpna si budou moci návštěvníci prohlédnout výtvarnou činnost studentů i pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni.

SUPŠ v loňském roce oslavila 130. výročí svého založení a za dlouhou dobu své existence jí prošla řada zajímavých osobností – technologů, výtvarníků, designérů a umělců, kteří se prosadili i v jiných oborech (Jan Kačer, Karel Roden, Viktor Sodoma, Miky Ryvola). Doménou školy je stále keramika, ale nelze žít pouze z tradice. Proto byly v posledních letech zavedeny nové studijní obory – průmyslový design, grafický design, multimediální tvorba, učební obor výrobce a dekoratér keramiky, zcela nově pak obnovujeme obor technologie silikátů.

Po umělecké stránce prošla škola velmi zajímavým vývojem; jedním z vrcholů byla secese, dalším pak 20. – 30. léta 20. století. Škola byla rovněž stěžejní, pokud jde o absolventy, kteří se výrazně podíleli na rozvoji československého keramického průmyslu i volné keramické tvorby.

Uvedená výstava má dva cíle: přiblížit výtvarnou práci studentů a zároveň prezentovat tvorbu pedagogů školy. Ti na sklonku roku 2012 založili výtvarnou skupinu Devět+, pod jejíž hlavičkou vystavují své práce.

Otevřeno 11. 6. – 23. 8., denně od 9:00 do 17:00 hodin.
Vstupné 30/15 Kč

 

Kurátorka výstavy:
Věra Řáhová, DiS.
e-mail: vera.rahova@muzeum-st.cz
tel.: 380 422 607/608